פּריוואַט מולטי טאָג טריפּס פֿון ווארשע

פֿון 521 עור
אוישוויץ בירקענאו, ביאלאוויעזא, קאלוואריע זעברזידאווסקא, קראקע, קרשעמיאנקי, מאלבורק, מאסקאוער פארק, סווידניקא, טארנאווסקיע גארי, טארון, ווארצלאוו, זאמאשטש.